دانلود کتاب ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه)

 دانلود کتابهای درسی رشته الکترونیک » دانلود کتاب ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه)

با عرض سلام خدمت کاربران فهیم سایت .با احترام کتاب جدیدالتالیف مان در پایه یازدهم رشته الکترونیک هنرستانهای فنی با عنوان :ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه) جهت دانلود در سایت قرار داد می شود.لازم به ذکر است فصل یک و دو این کتاب تالیف اینجانب است .ضمنا...