۳۱
مرداد
دانلود کتاب مونتاژ و دمونتاژ SMD و مستندسازی

دانلود کتاب مونتاژ و دمونتاژ SMD و مستندسازی

 دانلود کتابهای درسی رشته الکترونیک » دانلود کتاب مونتاژ و دمونتاژ SMD و مستندسازی۳۱
مرداد
دانلود کتاب ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه)

دانلود کتاب ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه)

 دانلود کتابهای درسی رشته الکترونیک » دانلود کتاب ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه)

با عرض سلام خدمت کاربران فهیم سایت .با احترام کتاب جدیدالتالیف مان در پایه یازدهم رشته الکترونیک هنرستانهای فنی با عنوان :ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه) جهت دانلود در سایت قرار داد می شود.لازم به ذکر است فصل یک و دو این کتاب تالیف اینجانب است .ضمنا...۲۷
مرداد
دانلود کتاب طراحی و ساخت مدار چاپی

دانلود کتاب طراحی و ساخت مدار چاپی

 دانلود کتابهای درسی رشته الکترونیک » دانلود کتاب طراحی و ساخت مدار چاپی۲۷
مرداد
دانلود کتاب عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی

دانلود کتاب عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی

 دانلود کتابهای درسی رشته الکترونیک » دانلود کتاب عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی