آموزش برنامه‌نویسی برای Kinect 

 دانلودفیلمهای آموزشی رشته الکترونیک » آموزش برنامه‌نویسی برای Kinect 

کنترلر حرکتی کینکت (KINECT) بدون شک یکی از مهمترین نوآوریهای چند سال اخیر است که آینده بسیار درخشانی برای آن وجود دارد. کنترلری که پتانسیل لازم برای تغییر نوع کارکردن و ارتباط داشتن با ابزارهای الکترونیکی به خصوص کامپیوترها و کنسولهای بازی را دارد. اگر...