دانلود کتاب مکانیزم حرکت ربات

 معرفی کتاب  » کتاب مکانیزم حرکت ربات

رباتهای متحرک در سطوح ناهموار در اینجا کتابچه ای که حاصل یک پروژه پایان نامه رباتیک دانشجویان در زمینه مکانیزمهای رباتهای متحرک در سطوح ناهمواربوده است را در 62 صفحه فارسی برای دانلود قرار دادم به صورت pdf امیدوارم برای کسانی که که در زمینه ربات امداد ...