نویز در الکترونیک

نویز در الکترونیک

درالکترونیک ومخابرات سیگنالهای ناخواسته رانویزمی گویندکه اثرنامطلوبی برعملکردسیستمهای الکترونیکی ومخابراتی می گذارد.نویزبه دوصورت کلی طبیعی ومصنوعی تولیدمی شود.درادامه انواع نویزراخواهیم شناخت .باماهمراه باشید.

نویز الکترو مغناطیسی :
از جمله مسائلی که در طراحی میکرو کنترلر ها باید در نظر داشت نویز الکترومغناطیسی و تاثیر عملکرد آن بر عملکرد این مدارات می باشد.بررسی و مطالعه عملکرد نویز الکترو مغناطیسی به دو دلیل حائز اهمیت است : اول آنکه تجهیزات بسیاری نظیر تلفنهای همراه , امواج رادیوئی فرکانس بالا تولید می کنند . و اغلب سیستمهای الکترونیکی نیز از منابع تغذیه سوییچینگ استفاده می کنند از طرف دیگر تعداد تجهیزات الکترونیکی روز به روز در حال افزایش است . در نتیجه این عوامل نویز الکترو مغناطیسی موجود در محیط رو به افزایش بوده بر روی عملکرد مدار تاثیر نامطلوب می گذارد .

دلیل دیگر برای مطالعه این نوع نویز حساستر شدن تجهیزات الکترونیکی در مقابل نویز الکترو مغناطیسی است. در طراحی مدارهای الکترونیکی به دلائل مختلف سعی می شود که ولتاژ تغذیه مدار کاهش یابد . در نتیجه این عمل نویز با توان کمتر باعث اختلال در عملکرد مدار می شود .از طرف دیگر سطح ولتاژ منطقی مدارات الکترونیکی نیز کاهش می یابد که نیاز به کم کردن اثر نویز برروی مدارات الکترونیکی دارد .

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید. اگر قبلا در سایت عضو شده اید، برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

1 نظر

  1. امیرحسین مامیرحسین م:

    کی این نویزو اختراع کرد نمیدونم؟؟