مدارتسترترانزیستور

مدارتسترترانزیستور

مدارزیریک تسترساده ترانزیستورمی باشدکه باقطعات ارزان قیمت ساخته می شود.

طرزکارمداربدین صورت است که آی سی555یکموج مربعی بافرکانس 2 هرتز تولیدمی کند

.درصورتی که هیچ ترانزیستوری درمحل موردنظرقرارنگیردهردوled یکی درمیان روشن وخاموش می گردند.

WWW.MORTEZAKARAMI.VCP.IR

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید. اگر قبلا در سایت عضو شده اید، برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

1 نظر

  1. hastihasti:

    خوب