مدارکلیدلمسی (تاچ سوئیچ)

مدارکلیدلمسی (تاچ سوئیچ)

 

درشکل زیریک مدارساده سوئیچ لمسی رامشاهده می کنیدکه می توان ازآن درمدارات مختلف استفاده نمود.دراثرتماس انگشتمان باپایه بیس ترانزیستورجریانی ازبیس عبورمی کندکه سبب تحریک ترانزیستورمی گرددواین جریان ضعیف توسط ترانزیستورتقویت می شودوازکلکتورآن عبورمی کندکه باعث روشن شدن LEDخواهدگردید.به جای ترانزیستورBC549می توانیدازترانزیستورBC107هم استفاده کنید.mortezakarami.vcp.ir

باتشکرازدوستان خوبم

امیدوارم لذت ببرید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...