مدارتبدیل برق باتری به برق شهری

مدارتبدیل برق باتری به برق شهری

درشکل زیرمداریک اینورترساده که قلب تپنده آن آی سی معروف وارزان قیمت NE555است رامشاهده می کنید.آی سی نقش مولدموج مربعی رابازی می کند.فرکانس موج مربعی ایجادشده توسط ولوم R4قابل تنظیم است.ترانزیستورهای استفاده شده ازنوع POWER TRANSISTOR(ترانزیستورهای قدرت بالا)می باشند.منبع تغذیه استفاده شده درمدارمی تواندبین 5تا15ولت باشد.

برای مشاهده لیست قطعات ادامه مطلب رامشاهده کنید.

mortezakarami.vcp.ir

 • R1 = 10K
 • R2 = 100K
 • R3 = 100 ohms
 • R4 = 50K potentiometer, Linear
 • C1, C2 = 0.1uF
 • C3 = 0.01uF
 • C4 = 2700uF
 • Q1 = TIP41A, NPN, or its equivalent
 • Q2 = TIP42A, PNP or equivalent
 • L1 = 1UH
 • T1 = filament transformer selection

2 نظر

 1. mahanmahan:

  مشخصات کامل ترانس چیه ؟؟؟؟؟

  • mahanمرتضی کرمی(mortezakarami) :

   ترانس ازنوع افزاینده ولتاژمی باشدیعنی تعداددورثانویه آن بیشترازاولیه آنست.که باتوجه به ولتاژمنبع تغذیه تان محاسبه کنید.

 2. ناشناسناشناس:

  عالی بود ممنون