مدارساده سیم تستر

مدارساده سیم تستر

ازاین مدارمی توانیدبرای تشخیص قطع بودن یاسالم بودن سیمهای برق استفاده کنید.

www.mortezakarami.vcp.ir

روشن شدن ledبه معنی سالم بودن سیم وروشن نشدن آن به معنای قطع بودن سیم است

همچنین ازاین مدارمی توان برای تست سالم بودن خطوط مدارچاپی هم استفاده کرد.

www.mortezakarami.vcp.ir

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...