سیستم انتقال قدرت در رباتها

سیستم انتقال قدرت در رباتها

گیربکس یکی از اعضای سیستم انتقال قدرت می باشد وظیفه گیربکس تبدیل دور و گشتاور بوده.

www.molrtezakarami.vcp.ir

 

 

ادامه مطلب رابخوان...

 

 

گیربکس وظیفه دارد که گشتاور(قدرت) و دور موتوررا تغییرداده و به دلخواه راننده و نیاز جاده و خیابان دور را کم قدرت رازیاد یا بلعکس دوررا زیاد و قدرت را کم کند در مواقعی نیاز می باشد که از قدرت بیشتری جهت

حرکت اتومبیل استفاده شود همین طور نیاز می شود که پس از حرکت

اتومبیل سرعت بیشتری داشته و به حرکت خود ادامه دهد امروزه به علل اقتصادی و ایمنی بیشترگیربکس های دنده ای را ترجیح می دهند درگیربکس های دنده ای هر زوج دنده فقط یک نسبت دور و گردش را به وجودمی اورد در نتیجه برای به دست اوردن نسبت تبدیل های مختلف باید ازچندین زوج دنده استفاده کرد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...