سیستم انتقال قدرت در رباتها

 رباتیک »  حرکت خطی روبات ها

گیربکس یکی از اعضای سیستم انتقال قدرت می باشد وظیفه گیربکس تبدیل دور و گشتاور بوده. [www.molrtezakarami.vcp.ir]     ادامه مطلب رابخوان....