مدارتایمرقابل تنظیم

مدارتایمرقابل تنظیم

مداریک تایمرقابل تنظیم که باآی سی cmos4060ساخته شده است رامشاهده می کنید.

تغذیه این مدار9ولت بوده ومی توانیم باتغییردادن پتانسیومترزمان موردنظرمان رابین 1تا30دقیقه تنظیم کنیم.

ادامه مطلب رابخوان...

 

www.mortezakarami.vcp.ir

 • R1, R4 = 1 kΩ
 • R2 = 2,2 MΩ
 • R3 = 18 kΩ
 • R5 = 1 MΩ
 • P1 = 500 kΩ
 • C1 = 10 nF
 • C2 = 220 nF
 • D1 = LED
 • T1 = BC547B
 • IC1 = 4060
 • Bz1 = buzzer
 
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...