مدارفلاشرباولتاژکار1.5ولت

مدارفلاشرباولتاژکار1.5ولت

همانطورکه درنقشه می بینیدیک مدارکم مصرف فلاشرکه فقط بایک باطری

قلمی تغذیه می شودنشان داده شده است. تمامی اجزای مدار در آی سی

LM3909 و یک خازن الکترولیت که نقش تعیین فرکانس کاری مدار را دارد

خلاصه می شود. شما میتوانید با تغییر دادن ظرفیت خازن به سرعت دلخواه

روشن و خاموش شدن LED دست پیدا کنید.

www.mortezakarami.vcp.ir

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...