پروژه راه اندازی ماژول تشخیص حرکت hc sr501 با آردوینو

 آردوینو » پروژه راه اندازی ماژول تشخیص حرکت hc sr501 با آردوینو

در این پست برای شما کاربران تکنولوژی آردوینو آموزش و راه اندازی ماژول تشخیص حرکت با  PIR HC SR501  را آماده کرده ایم. HC SR501 یک ماژول تشخیص حرکت انسان می باشد . این ماژول با کمک یک کلاهک که بر روی آن قرار دارد کلیه اواج فروسرخ را بر روی سنسور خود متم...