منبع تغذیه +5ولتی باجریان 2آمپر

 مدارات منبع تغذیه » جریان 2 آمپر با رگولاتور 7805

تغذیه استفاده شده در اکثر مدارات دیجیتال 5 ولت می باشد. و برای تامین این ولتاژ بیشترین استفاده از رگولاتور 7805 می باشد. ولی این رگولاتور قدرت   جریان دهی بیشتر از 500 میلی آمپر را ندارد. ولی با استفاده از مدار زیر که در  دیتاشیت تراشه 7805 و در Figure...