ماژول جی پی اس Ublox NEO-6M

 شناخت ماژول های کاربردی » ماژول مکان یاب ماهواره ای (جی پی اس) GPS Module

ماژول GPS به ماژولی گفته میشود که قادر است اطلاعات مکانی و زمانی و سرعت و شتاب را در هر لحظه محاسبه و به عنوان خروجی در اختیار کاربر قرار دهد. این ماژول ها بر اساس میزان تاخیر دریافت سیگنال از ماهواره کلیه محاسبات را انجام میدهند. CHIPSET هر ماژول فاکت...