فیلم آموزش کدویژن -جلسه یازدهم

 فیلم آموزش برنامه نویسی میکروکنترولرباcode vision avr » فیلم آموزش کدویژن -جلسه یازدهم

جلسه یازدهم از آموزش کدویژن را دراین فیلم دنبال کنید.دراین جلسه با تنظیمات مرتبط با چیپست آشنا خواهید شد.