جلسه هشتم آموزش کدویژن آموزش سازمان دهی پروژه در کدویژن

 فیلم آموزش برنامه نویسی میکروکنترولرباcode vision avr » جلسه هشتم آموزش کدویژن آموزش سازمان دهی پروژه در کدویژن

درجلسه هشتم آموزش کدویژن آموزش هستیم. امروز به سازمان دهی پروژه در کدویژن می پردازیم.