فیلم آموزشی کاربافایلهاوایجادپروژه درکدویزن

 فیلم آموزش برنامه نویسی میکروکنترولرباcode vision avr » فیلم آموزشی کاربافایلهاوایجادپروژه درکدویزن

دراین قسمت باچگونگی  کاربافایلهاوایجادیک سندجدیدبرای نوشتن برنامه پروژه دلخواهتان درکدویژن بصورت قدم به قدم آشناخواهیدشد.امیدوارم مفیدواقع شود.