فیلم آموزش ساخت لیزر

 فیلم آموزش برنامه نویسی میکروکنترولرباcode vision avr » فیلم آموزش ساخت لیزر

یک فیلم بسیارجالب که چگونگی ساخت یک لیزرکوچک اماقدرتمندرابه شما آموزش می دهد.این لیزرکوچک قادربه آتش زدن موادمی باشدکه درفیلم مشاهده خواهیدکرد.به زودی مقاله ای مفصل راجب دیودهای لیزری برایتان آپلودخواهم کرد.امیدوارم مفیدباشد.