ساخت کوادروتور (انتخاب موتور و درایور موتور)

 ساخت ربات پرنده » ساخت کوادروتور (انتخاب موتور)

  [ساخت کوادروتور (انتخاب موتور)] از سلسله آموزش های ساخت ربات پرنده (کوادروتور)، در این قسمت (قسمت دوم) سعی داریم نکات مهم و ضروری در انتخاب و خرید موتورهای براشلس را بیان کنیم. [BRUSHLESS] و همچنین محاسبات لازم جهت بهینه سازی پروژه و عوامل موثر بر کا...