آموزش ساخت ربات پرنده هلی کوپتری

 ساخت ربات پرنده » 6مقاله کاربردی آموزش ساخت ربات پرنده

 شش فایل پی دی اف که آموزش ساخت ربات پرنده به صورت هلی کوپتری را در خود دارد به فارسی جای داده است.مطالب بسیارساده وروان توضیح داده شده است. مطالبی که در این رابطه دانلود خواهید کرد شامل موارد زیر می شوند :  - چگونه ملخ های هلیکوپتر را بالانس کنیم  - م...