کلیپ آشنایی و آموزش ربات های پرنده (QuadRotor)__قسمت5

 ساخت ربات پرنده » ساخت ربات پرنده قسمت پنجم

 در این کلیپ نحوه راه اندازی موتورهای ربات پرنده و تعیین جهت آنها را مشاهده خواهید کرد. حرکت CW یا CCW موتورها در ربات پرنده باعث می شود که ربات به سمت دلخواه حرکت کند،لذا برای حرکت به راست،چپ،جلو یا عقب دانستن جهت چرخش هر موتور الزامی ...