چگونه یک سلول خورشیدی انرژی نور را به برق تولید می کند ؟

 لیست مقاله های جالب موجوددرسایت » چگونه یک سلول خورشیدی انرژی نور را به برق تولید می کند ؟

باتوجه به درخواست تعدادی ازکاربران گرامی سایت درباره نحوه عملکردسلول خورشیدی این مقاله راقرارمی دهم.قبل از همه بگویم که سلول های خورشیدی را با یک نام دیگر یعنی فتوولتاییک ( PHOTOVOLTAIC ) نیز میشناسند که فتو به معنی نور و ولتاییک به معنی الکتریسیته می ...