آشنایی با مدارهای اشمیت تریگر

 لیست مقاله های جالب موجوددرسایت » آشنایی با مدارهای اشمیت تریگر

حتماً تاکنون با مدارهای تک‌سوییچ (_SINGLE SWITCH_) آشنا شده‌اید. ویژگی اصلی این مدارها این است که دارای یک نقطه سوییچ هستند؛ مثلاً اگر مداری دارای نقطه سوییچ ولتاژی _VT_ باشد، وقتی سطح ولتاژ ورودی از _VT_ گذر می‌کند، خروجی تغییر خواهدکرد. اما در بسیاری...