آموزش طراحی مدار چاپی در پروتئوس 7

 لیست مقاله های جالب موجوددرسایت » آموزش طراحی مدار چاپی در پروتئوس 7

یکی از دغدغه های یک مهندس الکترونیک، طراحی مدار فیبر چاپی بعد از یک طراحی موفقیت آمیز، در کمترین زمان ممکن است. نرم افزار PROTEUS، یکی از نرم افزارهای خیلی ساده و در عین حال کاربردی است که این روزها بازار داغی بین مهندسان و دانشجویان پیدا کرده است.در ا...