آشنایی بااصطلاحات تخصصی صفحه های نمایش

 لیست مقاله های جالب موجوددرسایت » آشنایی بااصطلاحات تخصصی صفحه های نمایش

در این مقاله قصد داریم تمام اطلاعات ارائه شده را بصورت یکجا و خلاصه گردآوری کنیم تا قبل از خرید نمایشگر بدانید که باید به کدامیک از مشخصه‌های سخت‌افزاری توجه نموده و کدامیک را در نظر نگیرید. اندازه صفحه یا SCREEN SIZE این عدد که معمولا از واحد اینچ برا...