برقراری ارتباط سزیال با matlab,labview,hyper trminal توسط avr

 لیست مقاله های جالب موجوددرسایت » برقراری ارتباط سزیال با matlab,labview,hyper trminal توسط avr

 امروزه اهمیت استفاده از ارتباط توام سخت افزار و نرم افزار بر کسی پوشیده نیست . در مهندسی الکترونیک هکوتره سعی می شود نرم افزار های همه کاره و به اصطلاح همه فن حریف طراحی شود که به واقع نرم افزار های MATLAB , LABVIEW جزء شاخص ترین این مورد می باشند. در...