کار با سنسور pir

 شناخت سنسورها » آموزش سنسور pir

کارباسنسورPIR سنسور pir  برای تشخیص دمای بدن انسان طراحی شده است و معمولاً ماژولهایی از این سنسور در بازار وجود دارد که اکثراً با استفاده از آیسی BISS0001 طراحی شده اند.ادامه مطلب رابخوان..