MLX90614 سنسور اندازه گیری دما از راه دور با استفاده از مادون قرمز

 شناخت سنسورها » MLX90614 سنسور اندازه گیری دما از راه دور با استفاده از مادون قرمز

MLX90614 سنسور MLX90614 از سری سنسور های اندازه گیری دما (THERMOMETER) بدون تماس با جسم مورد نظر و از راه دور بوسیله مادون قرمز(INFRA RED) میباشد این سنسور به صورت تکی و ۲ کاناله (SINGLE AND DUAL ZONE) موجود میباشد از مشخصات جالب این سنسور علاوه بر این...