آموزش مونتاژ تابلوروان جلسه چهارم

 آموزش ساخت تابلوروان » آموزش ساخت تابلوروان جلسه چهارم

مونتاژ تابلو روان در این مرحله روش مونتاژ تابلو روان با ماژول های LED شرح داده می شود.   FIGURE 1 نمایی از پشت یک ماژول LED قرمز رنگ با دات پیچ 10 را نشان می دهد. تنها مواردی که برای کار با اینگونه ماژول ها لازم است بدانید سه چیز است. هر ماژول دارای دو...