آموزش ساخت تابلوروان جلسه دوم

 آموزش ساخت تابلوروان » آموزش ساخت تابلوروان جلسه دوم

آشنایی با برد کنترل تابلو روان قطعه دیگری که برای ساخت تابلو روان به آن نیاز دارید، برد کنترل تابلو روان است. برد کنترل در خانواده های مختلفی ساخته می شوند.   برخی از معروف ترین آنها: .         • سری HD برای تابلو های تک رنگ تا سه رنگ .         • سری M...