مولد موزیک تحریک شونده با صدا

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مولد موزیک تحریک شونده با صدا

سلام.این پروژه بسیار جالب از یک میکروفون برای تحریک سیستم مولد موزیک بهره می برد.سیگنال صوتی تولید شده توسط میکروفون بوسیله یک مدار ترانزیستوری امیتر مشترک تقویت شده و باعث تریگر شدن آی سی تایمر555می شود.این آی سی نقش یک زمان سنج را ایفا می کند که سیگن...