مدار مبدل 5ولت به 12 ولت باجریان 2.3آمپر

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار مبدل ۵ولت به ۱۲ولت

باتوجه به درخواست بسیار زیاد دوستان برای معرفی مدارهای مبدل DCبه DCوکاربرد گسترده این مدارها در شارژرها،منابع تغذیه و... برآن شدم تا تراشه ای را برایتان معرفی  کنم که به وسیله آن قادر به ساخت این گونه مدارات با کمترین تعداد قطعات وبیشترین بازده خواهید ...