۰۹
اردیبهشت
ساخت مدار هشدار دهنده سرعت مجاز اتوموبیل

ساخت مدار هشدار دهنده سرعت مجاز اتوموبیل

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » ساخت مدار هشدار دهنده سرعت مجاز اتومبیلSpeed-limit Alert

در این مقاله با روش ساخت مداری آشنا خواهید شد که توسط آن می توانید مقدار حداکثر سرعت اتومبیل را مشخص کنید و به محض عبور سرعت از مقدار تعیین شده ، مدار واکنش نشان می دهد که در اینجا خروجی مدار آژیر و چشمک LED است. به احتمال زیاد شما هم از علاقه مندان سا...۰۸
اردیبهشت
مدار تشخیص سطح با سنسور مادون قرمز

مدار تشخیص سطح با سنسور مادون قرمز

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » ساخت مدار هشدار دهنده سرعت مجاز اتومبیلSpeed-limit Alert

در این مقاله با نحوه ساخت مداری آشنا خواهید شد که توسط آن قادر خواهید بود مقدار ارتفاع مایعات را در مخازن تشخیص دهید. در این مدار از بازتاب پرتوهای مادون قرمزی که از سنسور مادون قرمز (INFRARED SENSOR) ساطع می شود و بازتاب آن برای تشخیص سطح مایع استفاده...