مدار دیمر برای کنترل ولتاژ لامپ

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار دیمر برای کنترل ولتاژ لامپ

* تابحال حتما براتون پیش آمده که نیاز به کنترل نور یک لامپ داشته باشید. مثلا نور چراغ مطالعه و یا نور لامپ اتاق؟ * آیا زمان کار با هویه نیاز داشتید که گرمای هویه را کنترل کنید، تا احتمال صدمه دیدن قطعات مدارتان کم  شود؟ * آیا مواقعی پیش آمده که بخواهید...