چراغ اضطراری باخط تلفن

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » چراغ اضطراری با خط تلفن

باسلام خدمت دوستان گرامی.عذرخواهی مرابابت به روزرسانی سایت بپذیرید.به دلیل مشغله فراوان،فرصت کافی برای به روزرسانی سایت رانداشتم ولی انشاءالله جبران خواهم کرد. مداری که درشکل زیرمشاهده می کنیدیک چراغ اضطراری بسیارساده است که بااتصال به خط تلفن روشن می ...