شارژر باطری اتوموبیل

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » شارژر باطری اتوموبیل

این شارژر به سرعت و براحتی باطری اسیدی اتومبیل را شارژ میکند.این مدار نخست با جریان زیاد باطری را تحت شارژ قرار میدهد تا زمانی که جریان عبوری از باطری به مقدار 150MA کاهش پیداکند. در این زمان ولتاژ کمتری به باطری اعمال میگردد تا از اضافه شارژ شدن باطری...