مدار تعویض اتوماتیک باطری

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار تعویض اتوماتیک باطری

 این مدار زمانی که باطری اصلی بطور کامل دشارژ شده باشد . بصورت اتوماتیک بر روی باطری رزو سوئیچ کرده . تا در تغذیه مدار وقفه ای ایجاد نگردد . و شما بدون نگرانی باطری اصلی را تعویض کنید . مدار بسیار ساده و ارزان طراحی شده . و مقدار حساسیت آنرا میتوان تغی...