فرستنده FM با برد 1.5 کیلومتر

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » فرستنده FM با برد 1.5 کیلومتر

[1-5-km-basit-fm-verici-devresi] فرستنده FM ساده با برد 1.5 کیلومتر   .       •  بوبین آنتن روی برد چاپ شده و نیاز به بوبین اضافی نیست. .       •  بر روی مدار یک ترانزیستور به شماره  BC547  وجود دارد، اما می توانید از سری BF  برای نتیجه بهتر نیز استفاد...