مدار تبدیل VGA به Composite

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار تبدیل VGA به Composite

با این مدار ساده می توانید خروجی VGA کامپیوتر را به ورودی Compsite (ویدیو) تلویزیون متصل کنید .  البته تفاوت ساختار و نحوه ارسال تصویر در این دو پورت زیاد است به همین دلیل این مدار صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید انتظار خروجی تمام رنگ و با کیفیت عالی را ...