آشکارساز پرتو RF تلفن همراه

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » آشکارساز پرتو RF تلفن همراه

امروزقصددارم تایک پروژه بسیارجذاب ودیدنی روبهتون آموزش بدم که هیچ نیازی به منبع تغذیه نداره نام این پروژه آشکارکننده امواج موبایله که ... ادامه مطلب رابخوان [WWW.MORTEZAKARAMI.V...