مدار چند برابر کننده ولتاژdc

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار چند برابر کننده ولتاژ

این مدار یه شوکر ولتاژ بالا می باشد که قادر به تولید یه شوک با ولتاز 75000 ولت و توان 25000 وات   می باشد . یکی از کاربرد های این دستگاه برای دفاع می باشد البته  از نوع قانونی آن. یک راه استفاده از ترانس های افزایش دهنده ولتاژ هست و اگر ما بخواهیم ولتا...