پروژه کنترل موتور DC توسط سنسور های مادون قرمز

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » پروژه کنترل موتور DC توسط سنسور های مادون قرمز

در این پروژه با نحوه کنترل موتور DC توسط سنسورهای مادون قرمز آشنا می شوید. [IMG/DANESHNAMEH_UP/C/CF/INFRARED555SCHEMATIC.GIF] قطعات مورد نیاز در فرستنده 1-برد بورد یک عدد 2-سیم تلفنی 1-یک عدد سنسور مادون قرمز ( IR) فرستنده 2-یک عدد آیسی 555 (تایمر) 3-خ...