مبدل RS232 به TTL با تراشه MAX232

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مبدل RS232 به TTL با تراشه MAX232

برای این مبدل از تراشه MAX232 استفاده شده است. و کاربرد صنعتی دارد. این تبدیل از نوع FULL DUPLEX می باشد. یعنی هم زمان امکان ارسال و دریافت دیتا وجود دارد. ادامه مطلب رابخوانید نظریادتون...