سوئیچ صوتی

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » سوئیچ صوتی

این یک مدار سرگرمی برای علاقمندان به الکترونیک است که می تواند لامپ،فن، رادیو و غیره را با صدای صدای CLAP کف زدن روشن و خاموش کند. ادامه مطلب رابخوانید نظریادت...