مدارتولیدصدای آژیر4حالتهFour Tone Siren

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارتولیدصدای آژیر4حالتهFour Tone Siren

امروزقصددارم یک داربسیارساده وجذاب سیرن(آژیر)قابل برنامه ریزی باقابلیت تولیدچهارصدای آژِیرپلیس،مسلسل،آژیر آتش نشانی و آژیرآمبولانس روبهتون آموزش بدم. قلب این مدارآی سی 8پایه 3561است که بااضافه کردن چندقطعه بسیارارزان قیمت به آن میتوانیداین مداررابسازید...