دانلود کتاب مبانی طراحی دیجیتال موریس مانو به زبان فارسی

 معرفی کتاب  » دانلود کتاب مبانی طراحی دیجیتال(مدارمنطقی) موریس مانو به زبان فارسی

یکی از کتابهای بسیار جالب آموزش مدارات منطقی  کتاب مبانی دیجیتال،نوشته آقای  موریس مانو است که توسط آقای دکترقدرت سپید نام به زبان فارسی ترجمه شده است. این کتاب  بسیار کامل است که برای دانشجویان رشته کامپیوتر و برق فوق العاده مفید خواهد بود. این کتاب ی...