کتاب آموزش LabVIEW به زبان فارسی – مقدمه

 معرفی کتاب  » کتاب آموزش LabVIEW به زبان فارسی – مقدمه

 نرم افزار LABVIEW  محیط برنامه نویسی گرافیکی است که توسط تکنسین ها، مهندسان، معلمان و دانشمندان در سراسر جهان برای ایجاد برنامه های کاربردی پیچیده برای حل مسائل اندازه گیری، تست، کنترل، اتوماسیون، آموزش های علمی و…  مورد استفاده قرار می گیرد، برنامه ن...