کتاب آموزش سریع Matlab

 معرفی کتاب  » کتاب آموزش سریع Matlab

 این مجموعه در 6 فصل زیر گردآوری شده است و مباحث زیر را پوشش می دهد: [آموزش MATLAB] 1. مفاهیم MATLAB 2. ماتریس ها و دستگاه های معادلات جبری 3. ترسیم نمودارهای دو و سه بعدی 4. مشتق، حد، انتگرال و حل معادلات دیفرانسیل 5. تبدیل لاپلاس و معکوس آن 6. تبدیل ...